Zasady korzystania z zasobów biblioteki

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Od 2002 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, który udostępnia studentom, doktorantom i pracownikom WIŚ zasoby wszystkich bibliotek wchodzących w jego skład. Jednocześnie zasoby naszej Biblioteki dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu ALEPH z poziomu Katalogu Centralnego Biblioteki Głównej PW

Dla naszych czytelników Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oferuje łącza do pełnotekstowych czasopism i książek w wersji on-line, pochodzących zarówno z prenumeraty komercyjnych baz danych oraz ze źródeł typu Open Access. Szczegółowe informacje w zakładce Lista tytułów e-źródeł na stronie www.bg.pw.edu.pl

Pamiętaj!

Stan wypożyczeń można sprawdzać na bieżąco poprzez system.

Informujemy Naszych Czytelników również o możliwości samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, 3 miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

UWAGA: Za przetrzymywanie książek poza termin zwrotu naliczana jest opłata specjalna. Każdy dzień przetrzymania jednej książki to 0,30 groszy opłaty specjalnej (ok. 9 zł miesięcznie).

W Bibliotece WIBHiŚ PW opłaty pobierane są wyłącznie za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych PayU, widocznej na koncie bibliotecznym czytelnika.

Zmiana rozmiaru fontu