Zasady wyjazdów na studia

Założeniem uczestnictwa w zajęciach na uczelni zagranicznej jest realizacja programu w ramach Indywidualnego Programu Studiów i uzyskanie 30 punktów ECTS. Aplikacja na wyjazdy na studia odbywa się za pośrednictwem systemu USOS. Wnioski na wyjazd na kolejny rok akademicki, należy składać na początku semestru letniego roku poprzedzającego.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Programu ERASMUS+ znajdują się w poniższym dokumencie pt. “Zasady funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023 – wyjazdy na studia” (pdf, 3,9 MB)

erasmus plus logo - Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

 

Zmiana rozmiaru fontu