Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo

Specjalność COWiG kładzie nacisk na zadania inżynierskie związane kształtowaniem środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych przy jednoczesnym spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska zewnętrznego. Zakres wykładanego materiału jest ściśle związany z budownictwem i energetyką. Studia na tej specjalności dotyczą projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji technicznych w zakresie systemów ciepłowniczych, tj.: źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kotłowni wbudowanych oraz ciepłowni osiedlowych. Ponadto, studenci przygotowywani są do prowadzenia procesu projektowania nowoczesnych systemów wentylacji i klimatyzacji, a także zewnętrznych sieci i instalacji gazowych. Absolwenci COWiG otrzymują specjalistyczne wykształcenie w zakresie instalacji budowlanych zarówno w budownictwie ogólnym jak i przemysłowym.

 

Zmiana rozmiaru fontu