Inżynieria Sanitarna i Wodna

Specjalność ISiW łączy w sobie dwie dziedziny nauki i techniki dotyczące problematyki gospodarowania wodą. Inżynieria sanitarna zajmuje się metodami zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Ten dział obejmuje projektowanie zewnętrznych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz daje podstawę do projektowania procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków i uzdatnianiem wody. Inżynieria wodna zajmuje się projektowaniem i eksploatacją budowli hydrotechnicznych. Jest to dziedzina ściśle związana z budownictwem, jednak ze względu na istotny wpływ obiektów wodnych na środowisko naturalne, traktowana jest jako gałąź inżynierii środowiska. Zakres wykładanego materiału obejmuje zasady projektowania i eksploatacji m.in. zapór, jazów i systemów odwodnień budowlanych.

Zmiana rozmiaru fontu