Inżynieria Terenów Zurbanizowanych

Specjalność ITZ zajmuje się złożonymi problemami inżynierskimi o charakterze organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym w zakresie bezpiecznego funkcjonowania obszarów zurbanizowanych miast i gmin. Zakres wykładanego materiału jest ściśle związany z ochroną środowiska. Obejmuje teoretyczną i praktyczną wiedzę o technologiach, instalacjach i urządzeniach stosowanych w gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Studia na tej specjalności dotyczą szeroko pojętych technologii proekologicznych, racjonalnej gospodarki zasobami (m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym), świadomego kształtowania środowiska zewnętrznego poprzez ochronę przed zanieczyszczeniami atmosfery oraz uciążliwościami hałasu i odorów. Absolwenci specjalności ITZ są przygotowani do planowania i realizacji przedsięwzięć służących bezpieczeństwu środowiskowemu i komfortowi życia ludności zamieszkującej obszary zurbanizowane.

Zmiana rozmiaru fontu