Konkurs na granty w dyscyplinie ILGiT – marzec 2023.

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2023 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami:

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Załącznik 1 – Wniosek
Załącznik 2 – Porozumienie
Kosztorys stanowiący załącznik do Porozumienia
Załącznik 3 – Protokół oceny i odbioru

Zmiana rozmiaru fontu