Konkurs na granty badawcze w dyscyplinie ILiT– luty 2022 r.

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2022 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami:

Zmiana rozmiaru fontu