Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej

Wnioski o:

  • stypendia socjalne,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

przyjmowane są przez cały rok akademicki.
Regulacje prawne dotyczące świadczeń znajdują się na stronie Biura Kanclerza

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów oraz zapomóg uzyskać można w pokoju 136 lub drogą telefoniczną/mailową:

  • Joanna Wiśniewska – tel.: (22) 234 6134, mail: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl
  • Ilona Suska – tel.: (22) 234 6132, mail: ilona.suska@pw.edu.pl).

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu