Inżynieria Środowiska – informacje dla kandydatów

Studia w języku polskim:

Studia w języku angielskim:

Po studiach I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska można uzyskać uprawnienia w specjalnościach: instalacyjnej, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

 

Zmiana rozmiaru fontu