Konkurs “Zrównoważone Środowisko”, edycja “Zagospodarowanie wód opadowych” – wygraj indeks PW!

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i techników do udziału w Konkursie organizowanym przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Głównym celem Konkursu “Zrównoważone Środowisko” jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem technologii przyjaznych środowisku oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze zmianą klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, źródłami energii i gospodarką obiegu zamkniętego.

Konkurs jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki Warszawskiej i studiowanie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska bez kwalifikacji opartej na wynikach matury. Dla Laureatów przewidziane są również atrakcyjne nagrody.

Tematem bieżącej edycji Konkursu (2022/23) jest Zagospodarowanie wód opadowych.

Partnerem konkursu jest Arcadis Sp. z o.o. – firma, której celem jest poprawa jakości życia, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i zabudowanych, ochrona środowiska, opracowywanie zrównoważonych rozwiązań transportowych i planowanie miejsc, w których można cieszyć się nauką, pracą i życiem.

 

 

 

Patronat Honorowy

 

PIIB
 

Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych
Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej

Polska Akademia Nauk

 

Kilka słów o Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 

 

Patronat Medialny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu