Wykaz laboratoriów WIBHiIŚ

Zapraszamy do kontaktu z kierownikami laboratorium w celu ustalenia szczegółowego zakresu badań, dostępnej aparatury badawczej, jak również dostępności i wymagań odnośnie utrzymania reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 

 

Jednostka organizacyjna Nazwa laboratorium Charakter laboratorium Sala Kierownik Laboratorium Opiekun laboratorium
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Badań Filtracji Dydaktyczne
Naukowe

26

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW mgr inż. Alicja Budzianowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Reologiczne Dydaktyczne
Naukowe
436 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW mgr inż. Honorata Jankowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Komputerowe Analiz Geo
i Hydrotechnicznych
Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
424 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW mgr inż. Adam Kasprzak
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Monitoringu Obiektów Hydrotechnicznych Dydaktyczne 438 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW mgr inż. Bartosz Bednarz
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Betonów Hydrotechnicznych Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
29, 30 dr hab. inż. Paweł Falaciński
dr inz. Agnieszka Machowska
dr hab. inż. Paweł Falaciński
dr inż. Agnieszka Machowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki Dydaktyczne 2, 3 dr inż. Agnieszka Dąbska dr inż. Agnieszka Dąbska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki  Gruntów i Geotechniki Naukowe
Usługowe
05K dr inż. Agnieszka Dąbska dr inż. Agnieszka Dąbska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Dydaktyczne 6K dr inż. Szymon Imiełowski dr inż. Szymon Imiełowski
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki Płynów Dydaktyczne stara kotłownia, 425 dr inż. Apoloniusz Kodura dr inż. Apoloniusz Kodura
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Materiałów
i Betonów Hydrotechnicznych. Pracownia spoiw.
Naukowe
Usługowe
329 dr inż. Łukasz Szarek dr inż. Łukasz Szarek
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Komputerowe Inżynierii Wodnej Dydaktyczne 332 dr inż. Jacek Stasierski dr inż. Jacek Stasierski
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Laboratorium Chemii Środowiska Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
401 – 406, 409, 410, 419, 421 prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska mgr inż. Joanna Ładyńska
mgr Marcin Dzięgielewski
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Mobilne Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska Naukowe
Usługowe
dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku Dydaktyczne 606, 624 dr inż. Mariusz Rogulski mgr Grzegorz Kowalik
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku Naukowe
Usługowe
605 dr inż. Mariusz Rogulski mgr Grzegorz Kowalik
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Komputerowe Laboratorium Ogrzewnictwa Dydaktyczne 134 dr inż. Olgierd Niemyjski dr inż. Olgierd Niemyjski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Komputerowe Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Dydaktyczne 135a dr inż. Jacek Hendiger dr inż. Jacek Hendiger
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Komfortu Cieplnego i Jakości Powietrza Naukowe
Usługowe
34 dr inż. Jerzy Sowa dr inż. Jerzy Sowa
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Podstaw Automatyki
i Dynamiki Systemów Cieplnych
Dydaktyczne
Naukowe
207, 208 dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. PW
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Chłodnictwa Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
33a dr inż. Piotr Ziętek, dr inż. Michał Sobieraj dr inż. Piotr Ziętek, dr inż.. Michał Sobieraj
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Centralnych Ogrzewań Dydaktyczne 24, 32, 015 dr inż. Mieczysław Dzierzgowski dr inż. Mieczysław Dzierzgowski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Wentylacji
i Klimatyzacji
Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
135b dr inż. Jacek Hendiger dr inż. Jacek Hendiger
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Wentylacji Pożarowej Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
017 dr inż. Grzegorz Kubicki dr inż. Grzegorz Kubicki
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
118, 120, 213, 225 dr inż. Dariusz Ksionek dr inż. Dariusz Ksionek
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego Dydaktyczne 8 dr inż. Jarosław Olszak dr inż. Jarosław Olszak
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Systemów Dyspozytorskich. Dydaktyczne 121 dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. PW dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. PW
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium pomiarów przepływu gazu Dydaktyczne 104 dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. PW dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. PW
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Komputerowe Systemów Ciepłowniczych
i Gazownictwa
Dydaktyczne 105 dr inż. Łukasz Kotyński dr inż. Łukasz Kotyński
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa  Warsztat Dydaktyczne 9 dr inż. Błażej Smoliński Mariusz Kuczyński, Michał Karśnicki
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Pomiarów Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Powietrza Dydaktyczne 804, 805, 806 prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler dr inż. Magdalena Reizer
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Komputerowe Laboratorium Geograficznych Systemów Informacji Dydaktyczne
Naukowe
813 mgr inż. Paweł Gilewski mgr inż. Paweł Gilewski
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Technik Pomiarowych w Inżynierii Środowiska Dydaktyczne 904 dr inż. Małgorzata Zdunek dr inż. Małgorzata Zdunek
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Komputerowe Laboratorium Meteorologii i Ochrony Atmosfery Dydaktyczne 905 dr hab. Inż. Lech Łobocki, prof. PW dr hab. Inż. Lech Łobocki, prof. PW
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi Dydaktyczne
Naukowe
419A dr hab.. Inż. Agnieszka Pusz, prof. PW mgr inż. Dominik Rogalski
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi Naukowe
Usługowe
411 dr hab.. Inż. Agnieszka Pusz, prof. PW mgr inż. Dominik Rogalski
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Technologii Odpadów Dydaktyczne
Naukowe
711, 712, 713 mgr inż. Irena Roszczyńska mgr inż. Irena Roszczyńska
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Mobilne Laboratorium Badań Wód Podziemnych
i Powierzchniowych
Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
 – dr inż. Grzegorz Sinicyn dr inż. Grzegorz Sinicyn
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych Naukowe
Usługowe
502 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW mgr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Osadów Ściekowych Naukowe
Usługowe
506, 508 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW dr inż.. Katarzyna Umiejewska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Przygotowania Odczynników Naukowe
Usługowe
509 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW Mariusz Florkowski
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Wody Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
523 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW dr inż.. Małgorzata Perchuć
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych Dydaktyczne 524, 525, 526 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW mgr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Ścieków Naukowe
Usługowe
527 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW mgr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Komputerowe Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji Dydaktyczne 533, 544 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. PW dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
Zakład Biologii Pracownia Mikrobiologii Naukowe
Usługowe
412 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. Adam Muszyński, prof. PW
Zakład Biologii Pożywkarnia Naukowe
Usługowe
636, 637 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. PW, mgr Pola Łomża, mgr inż. Magdalena Bińkowska, mgr inż. Agnieszka Lechniak
Zakład Biologii Pracownia ekotoksykologii Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
638 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł prof. dr hab. Ewa Karwowska, dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, mgr inż. Magdalena Bińkowska
Zakład Biologii Laboratorium  Biologii Dydaktyczne 632, 633, 634 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr Elzbieta Pajor, dr Anna Rutkowska-Narożniak, mgr inż. Magdalena Bińkowska, Ewa Łukomska, mgr inż. Agnieszka Lechniak
Zakład Biologii Laboratorium Chemiczne Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
704 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł mgr inż. Magdalena Bińkowska, Ewa Łukomska
Zakład Biologii Pracownia Biotechnologii Dydaktyczne
Naukowe
Usługowe
705 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, Ewa Łukomska
Zakład Biologii Pracownia Biologii Molekularnej Naukowe
Usługowe
716 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr Katarzyna Affek, dr Nina Doskocz, dr hab. Adam Muszyński, prof. PW
Zakład Biologii Pracownia Mikroskopowa Naukowe
Usługowe
718 prof. dr hab. .Monika Załęska-Radziwiłł dr Katarzyna Affek, dr Nina Doskocz, dr hab. Adam Muszyński, prof. PW

 

Zmiana rozmiaru fontu