Wykaz laboratoriów WIBHiIŚ

 

Zapraszamy do kontaktu z kierownikami laboratoriów w celu ustalenia szczegółowego zakresu badań, dostępnej aparatury badawczej, jak również dostępności i wymagań odnośnie utrzymania reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

 

 

Jednostka organizacyjna Nazwa laboratorium Charakter laboratorium Sala Kierownik Laboratorium Opiekun laboratorium
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Pomiarów Emisji i Imisji Zanieczyszczeń Powietrza Dydaktyczne
Badawcze
804, 805, 806 dr inż. Magdalena Reizer dr inż. Magdalena Reizer
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Komputerowe Laboratorium Geograficznych Systemów Informacji Dydaktyczne
Badawcze
813 dr inż. Paweł Gilewski dr inż. Paweł Gilewski
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Technik Pomiarowych w Inżynierii Środowiska Dydaktyczne 904 dr inż. Małgorzata Zdunek dr inż. Małgorzata Zdunek
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Komputerowe Laboratorium Meteorologii i Ochrony Atmosfery Dydaktyczne 905 prof. dr hab. inż. Lech Łobocki prof. dr hab. inż. Lech Łobocki
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Numerycznego Modelowania Procesów Atmosferycznych Badawcze 905 prof. dr hab. inż. Lech Łobocki prof. dr hab. inż. Lech Łobocki
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi Dydaktyczne
Badawcze
419A dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Ochrony Powierzchni Ziemi Badawcze 411 dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Laboratorium Technologii Odpadów Dydaktyczne
Badawcze
711, 712, 713 mgr inż. Irena Roszczyńska mgr inż. Irena Roszczyńska
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Mobilne Laboratorium Badań Wód Podziemnych
i Powierzchniowych
Dydaktyczne
Badawcze
 – dr inż. Grzegorz Sinicyn dr inż. Grzegorz Sinicyn
Zakład Biologii Pracownia Mikrobiologii Badawcze 412 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. Adam Muszyński, prof. uczelni
Zakład Biologii Pożywkarnia Badawcze 636, 637 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni, mgr Pola Łomża, mgr inż. Magdalena Bińkowska, mgr inż. Agnieszka Lechniak
Zakład Biologii Laboratorium Ekotoksykologii Dydaktyczne
Badawcze
638 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł prof. dr hab. Ewa Karwowska, dr Ewa Miaśkiewicz-Pęska, mgr inż. Magdalena Bińkowska
Zakład Biologii Laboratorium  Biologii Dydaktyczne 632, 633, 634 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr Elzbieta Pajor, dr Anna Rutkowska-Narożniak, mgr inż. Magdalena Bińkowska, Ewa Łukomska, mgr inż. Agnieszka Lechniak
Zakład Biologii Laboratorium Chemiczne Dydaktyczne
Badawcze
704 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł mgr inż. Magdalena Bińkowska, Ewa Łukomska
Zakład Biologii Pracownia Biotechnologii Dydaktyczne
Badawcze
705 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni, Ewa Łukomska
Zakład Biologii Pracownia Biologii Molekularnej Badawcze 716 prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł dr Katarzyna Affek, dr Nina Doskocz, dr hab. Adam Muszyński, prof. uczelni
Zakład Biologii Pracownia Mikroskopowa Badawcze 718 prof. dr hab.  Monika Załęska-Radziwiłł dr Katarzyna Affek, dr Nina Doskocz, dr hab. Adam Muszyński, prof. uczelni
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Badań Filtracji Dydaktyczne
Badawcze

26

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni mgr inż. Alicja Budzianowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Reologiczne Dydaktyczne
Badawcze
436 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni mgr inż. Honorata Jankowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Komputerowe Analiz Geo
i Hydrotechnicznych
Dydaktyczne
Badawcze
424 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni mgr inż. Adam Kasprzak
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Monitoringu Obiektów Hydrotechnicznych Dydaktyczne 438 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni mgr inż. Bartosz Bednarz
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Betonów Hydrotechnicznych Dydaktyczne
Badawcze
29, 30 dr hab. inż. Paweł Falaciński
dr hab. inż. Agnieszka Machowska
dr hab. inż. Paweł Falaciński
dr hab. inż. Agnieszka Machowska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki Dydaktyczne 2, 3 dr hab. inż. Agnieszka Dąbska dr hab. inż. Agnieszka Dąbska
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki Gruntów i Geotechniki Badawcze 05K dr inż. Łukasz Kaczmarek dr inż. Łukasz Kaczmarek
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Dydaktyczne 6K dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni mgr inż. Bartosz Bednarz
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Mechaniki Płynów Dydaktyczne
Badawcze
stara kotłownia, 425 dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni dr hab. inż. Apoloniusz Kodura, prof. uczelni
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Materiałów
i Betonów Hydrotechnicznych. Pracownia spoiw.
Badawcze 329 dr inż. Łukasz Szarek dr inż. Łukasz Szarek
Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Laboratorium Komputerowe Inżynierii Wodnej Dydaktyczne 332 dr inż. Jacek Stasierski dr inż. Jacek Stasierski
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Laboratorium mikrozanieczyszczeń chemicznych Dydaktyczne
Badawcze
  prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska mgr inż. Joanna Ładyńska
mgr Marcin Dzięgielewski
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Laboratorium Chemii Środowiska Dydaktyczne
Badawcze
401 – 406, 409, 410, 419, 421 prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska mgr inż. Joanna Ładyńska
mgr Marcin Dzięgielewski
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Mobilne Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska Badawcze prof. dr hab. inż. Artur Badyda prof. dr hab. inż. Artur Badyda
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku Dydaktyczne 606, 624 dr hab. inż. Mariusz Rogulski mgr Grzegorz Kowalik
Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku Badawcze 605 dr hab. inż. Mariusz Rogulski mgr Grzegorz Kowalik
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Komputerowe Laboratorium Ogrzewnictwa Dydaktyczne 134 dr inż. Olgierd Niemyjski dr inż. Olgierd Niemyjski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Komputerowe Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Dydaktyczne 135a dr inż. Jacek Hendiger dr inż. Jacek Hendiger
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Komfortu Cieplnego i Jakości Powietrza Badawcze 34 dr inż. Jerzy Sowa dr inż. Jerzy Sowa
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Podstaw Automatyki
i Dynamiki Systemów Procesów
Dydaktyczne
Badawcze
207, 208 dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni dr hab. inż. Bernard Zawada, prof. uczelni
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Chłodnictwa Dydaktyczne
Badawcze
33a dr inż. Piotr Ziętek, dr inż. Michał Sobieraj dr inż. Piotr Ziętek, dr inż.. Michał Sobieraj
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Centralnych Ogrzewań
Wodnych
Dydaktyczne
Badawcze
24, 32, 015 dr inż. Mieczysław Dzierzgowski dr inż. Mieczysław Dzierzgowski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Wentylacji
i Klimatyzacji
Dydaktyczne
Badawcze
135b dr inż. Jacek Hendiger dr inż. Jacek Hendiger
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Wentylacji Pożarowej Dydaktyczne
Badawcze
017 dr inż. Grzegorz Kubicki dr inż. Grzegorz Kubicki
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Podstawowych Pomiarów Cieplnych Dydaktyczne
Badawcze
118, 120, 213, 225 dr inż. Dariusz Ksionek dr inż. Dariusz Ksionek
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Laboratorium Analiz Środowiska w Sali Operacyjnej Dydaktyczne
Badawcze
33 dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Materiałoznawstwa Instalacyjnego Dydaktyczne 8 dr inż. Jarosław Olszak dr inż. Jarosław Olszak
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Systemów Dyspozytorskich Dydaktyczne 121 dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium pomiarów przepływu gazu Dydaktyczne 104 dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazownictwa Laboratorium Komputerowe Systemów Ciepłowniczych
i Gazownictwa
Dydaktyczne 105 dr inż. Łukasz Kotyński dr inż. Łukasz Kotyński
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska  Warsztat Dydaktyczne 9 dr inż. Błażej Smoliński Mariusz Kuczyński, Michał Karśnicki
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych Badawcze 502 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Osadów Ściekowych Badawcze 506, 508 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż.. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Przygotowania Odczynników Dydaktyczne 509 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni Mariusz Florkowski
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Wody Dydaktyczne
Badawcze
523 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż. Małgorzata Perchuć
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Analizy Wody, Ścieków i Osadów Ściekowych Dydaktyczne 524, 525, 526 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Technologii Ścieków Badawcze 527 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Komputerowe Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji Dydaktyczne
Badawcze
533, 544 dr hab. inż. Monika Żubrowska – Sudoł, prof. uczelni dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni, dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs) Dydaktyczne   dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Laboratorium Instalacji Sanitarnych Dydaktyczne   dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni

 

Zmiana rozmiaru fontu